Puhe nuorille 14.2.2015 Eat For Freedom tilaisuudessa

Äänestäminen on yhteinen omaisuutemme, älkää jääkö nukkuvien puolueeseen!

Alkuvideossa viitattiin Jeremiaan kirjan lukuun 29 jakeeseen 7, jossa sanotaan:
”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne” (Jer. 29:7)

Mitä voin tehdä kaupunkini tai pikemminkin asuinseutuni hyväksi? Eihän minulla ole mitään asemaa tai päätösvaltaa, olen liian nuori, liian vanha, liikaa harrastuksia, ei ole aikaa.

AteriaTämä tilaisuus on jatkoa syksyllä alkaneelle hyväntekeväisyydelle. Yhden päivän kahvilatuotto oli tuolloin 1640€. Vaikka tuotto silloin vietiin kauas yhteiskunnastamme, se on silti työtä myös oman asuinseutumme parhaaksi. Meillä on vauraassa maassa mahdollisuus auttaa ihmisiä siellä, missä he asuvat. Tällöin olemme osaltamme pysäyttämässä ongelmien eskaloitumista omalle asuinseudullemme. Tämän päivän tuotto kohdentuu paikallisesti Lahden ensi- ja turvakodille.

Ympäröivä maailma ja yhteiskunta on mennyt aivan hulluksi, ihmiset haluavat paeta ongelmia aisteja turruttaviin aineisiin, monissa perheissä lapset joutuvat kokemaan ja näkemään sellaista, mikä ei kuulu lapsuuteen. Suomessakin, on menty niin pitkälle, että pikku Erika antoi henkensä suomalaisen turvaverkon silmien edessä. Leipäjonot kasvaa, 100 000 ihmistä kitkuttelee 750€:n kuukausituloilla. Työttömien määrä on järkyttävä. Valtion velka kasvaa ja on karannut käsittämättömän suureksi. Vienti ei vedä. Byrokratiaa on niin paljon, että Kelan kassalla oleva vähätuloinen saa odottaa päätöstä kuukausikaupalla. Pienyrittäjä on ihmeissään yrittäessään selvitä paperisopasta, joka syntyy ensimmäistä rekrytointia suorittaessaan. Kansamme ikääntyvien määrä suhteessa työikäisiin herättää huolta rakenteista. Naapurimaamme toimet ja maakaupat maamme rajojen sisäpuolelta, synnyttävät turvattomuutta.
Ongelmia ja huolenaiheita riittää. Mitä minä voin tehdä asuinseutuni hyväksi?

Tällainen ongelmayhteiskunta jää Teille nuoret! Tulevien sukupolvien on taisteltava ja luotava terve yhteiskunta. Nykynuoret ovat paremmin koulutettuja ammatteihin ja virkoihin, kuin koskaan aikaisemmin maassamme. Se on omaisuutemme. On pidettävä ääntä, jotta Suomen päättäjät tekisivät oikeudenmukaisia lahjomattomia ratkaisuja isänmaamme parhaaksi. On uskallettava asettaa purevia kysymyksiä vallanpitäjille. Muutoin on kysyttävä, miten tulemme selviämään yhteisestä, nykyistäkin vaarallisemmasta tulevaisuudesta?

Tänä keväänä 19.4 Suomessa on eduskuntavaalit. Meillä Suomessa saa sanoa mielipiteensä, kukaan ei osoita pyssyllä, vaikka ilmaiset mielipiteesi. Demokratiassa Taavi Tavallinen voi tehdä työtä sanoilla ja äänestämällä. Demokratia tarjoaa välineet ja keinot ongelmiin, kysymys on siitä, osaammeko käyttää tätä arvokasta omaisuuttamme?

Älkää jättäkö äänestysoikeuttanne käyttämättä. Miksi? Koska joku muu täyttää jättämäsi aukon. Ääriainekset oikealla ja vasemmalla eivät jätä äänestämättä. Sinä viisautta ja älyä lahjana saanut, vaaleissa nukkuvana lahjoitat äänesi ääriaineksille. Ensimmäiset askeleet demokratiassa eivät toteudu. Valtaan voi päästä sellaisia ääri-ihmisiä, jotka eivät kykene yhteiseen hyvään, demokraattiseen tapaan toimia.

Kansanedustajan työ on luottamustehtävä, ei ole tarkoituksenmukaista, että sinne mennään nauttimaan ylisuurista palkkaeduista. Sinne mennään tekemään töitä jokaisen suomalaisen parhaaksi. Mutta erityisesti niiden parhaaksi, joilla ei ole mahdollisuuksia ja keinoja puolustaa itseään.

Alkuun näytetyssä videossa lainattiin myös Matt. 5:14 ”Te olette maailman valo”
WP_20150214_18_39_50_ProSanottiinko siinä, teidän pitää olla maailmassa valona? Ei sanottu, vaan Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Ette tekään voi pysyä kätkössä. Te loistatte kaikille huoneessa oleville.

Hyvät nuoret!
Olemme saaneet itsenäisen Suomen. Olemme saaneet demokraattisen Suomen. Kiitos menneille sukupolville, kiitos sotiemme veteraaneille maamme puolustamisesta. Tulevaisuus on teidän nuoret! Teillä on hyvä tulevaisuus! Aloitetaan työ sen hyväksi jo nyt! Esimerkiksi Anna-Mari Kaskisen runoa mukaillen: ”Rukoile ja työtä tee, muu Luojalle jää. Ajallansa työsi kantaa saa hedelmää. Vaikka oma voimasi on vaatimaton, vierelläsi voimallinen Jumala on”

Onko oikeudessa todistajan henkilöllisyys turvassa?

Oikeudessa todistamisen kiusallisuudesta on omakohtaista kokemusta. Sain joitakin vuosia sitten kutsun työtuomioistuimeen todistajaksi työnantajani tekemää rikosepäilyä vastaan. Kerroin sen, mitä näin ja kuulin, kuten oikeudessa kuuluisi kaikkien tehdä. Lisäksi minulla oli muistio tapahtumista. Koin todistamisen epämiellyttäväksi. Tunsin olevani oikeudessa työnantajaani vastaan. Muutama vuosi tämän jälkeen minulle tarjottiin mahdollisuOLYMPUS DIGITAL CAMERAus irtisanoutua tehtävästäni.

Meillä voi tulla vastaan myös tilanteita, joissa joudumme hoitamaan kansalaisvelvollisuutemme todistamalla esimerkiksi väkivaltarikosta. Nämä ovat meille vastenmielisiä, mutta tarpeellisia oikeuden toteutumiseksi. Todistaja ei ole tuomitsemassa, tuomion antaa oikeuslaitos. Todistaja voi silti kokea olevansa vaikeassa paikassa, jos on sivullisena kertomassa siitä, mitä näki ja kuuli. Oikeuslaitoksen tulee näissä tilanteissa ehdottomasti varjella todistajan henkilöllisyyttä ja tarjota mahdollisuutta todistaa epäilyn katseen ja jopa äänen tavoittamattomissa. Tällä hetkellä näin ei ole. Sermin voi saada näkösuojaksi, mutta miten on äänen laita?

Kirkolla on suunnantarkistamisen paikka

Olin nuorempana esimiesasemassa eräässä organisaatiossa. Jouduin tarkastelemaan omaa toimintaani yllättäin, kun sain ylemmältä johdolta julkisen nuhtelun toimimisesta organisaation strategiaa vastaan. Olin hämilläni, sillä en tehnyt sitä ainakaan tarkoituksellisesti.

Opin nuhtelusta kuitenkin tärkeän asian. Mikään organisaatio ei kestä sitä, että aseman saavuttanut organisaation jäsen toimii yhteisesti sovittua linjaa vastaan, tapahtui se sitten tietoisesti tai ymmärtämättömyyttään. Sellainen toiminta on aina hajottavaa työtä, vaikka kyseessä olisi organisaation johtaja.

Suomen ev.lut. kirkossa on toimittu sen omaa järjestystä vastaan. Siitä on seurannut kaaosta ja hajaannusta. Tuoreena esimerkkinä tuhannet jättivät kirkon arkkipiispan huonosti harkittujen lausuntojen seurauksena. Keski-Suomessa kärsijöiksi jäivät lapset ja nuoret paikallisen kirkkoherran kirkon opetuksen vastaisen toiminnan seurauksena. Jos ei pysty sitoutumaan kirkkojärjestykseen ja -lakiin, niin voi pyrkiä vaikuttamaan sinne, missä näihin voidaan tehdä muutoksia. Eikä hullumpi vaihtoehto ole sekään, että jättäytyy pois sellaisen organisaation palveluksesta, jonka arvot eivät vastaa omia arvoja.

Piispat ja papit ovat antaneet virkaan vihittäessä lupauksen sitoutua kirkon oppiin.
tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja

Mikä on tämä mainittu kirkon tunnustus? Suomen ev.lut kirkon kirkkolain ensimmäinen pykälä kuuluuKirkonTunnus:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä.”

Kirkko tekee valtavasti kunnille kuuluvaa työtä esimerkiksi diakoniatoiminnan kautta. Kirkon työtä on vaikea muuttaa euroiksi, koska se on pitkälti  ennaltaehkäisevää. Myös tästä näkökulmasta on tärkeää, että kirkossa on jäseniä ja kirkollisveronmaksajia tulevaisuudessakin. Kirkon ylimmällä johdolla on suunnantarkistamisen paikka!

Paljonko olet valmis maksamaan turvallisuudesta?

Turvallisuuteen on satsattava. Turvallisuus ei ole itsestäänselvyys eikä synny itsestään. Esimerkiksi sodankäynnin vaikutukset kohdistuvat koko yhteiskuntaan, ei pelkästään asevoimiin. Tällaisessa tilanteessa talouskysymykset ovat toissijaisia.

Maanpuolustus on asia, johon jokaiselta löytyy mielipide ja kaikki ovat oikeassa. Demokratiassa kuitenkin valitaan yhteinen mielipide, jonka mukaan edetään.

Parlamentaarinen yhteistyöryhmä on tehnyt selvityksen puolustuksen pitkän aikavälin haasteista. Siinä on todettu, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa, mutta muutokset ovat mahdollisia. Erilaisia huomioitavia asioita ovat mm meidän geopoliittinen asema, energiariippuvuudet, kyberhyökkäykset, Ukrainan tilanne, Itämeren alueen kehitys, sotilaallinen varustelu, arktinen alue, informaatiosodankäynti, Venäjän kehitys, jne.

Pienessä maassa puolustusasiat on hoidettava yhteistyöllä, johon kuuluu tietojen vaihtamisen lisäksi mm asejärjestelmät. Meillä on asejärjestelmien suhteen riippuvuuksia, miten niiden toimivuus taataan kriisin aikana? Tuoko yhteistyö sotilaallisen turvatakuun ja mikä on sotilasavun vastaanottamisen tilanne? Lainsäädäntöä sotilaallisen avun vastaanottamiseen ei ole. Onko Suomen etu tehdä sotilaallista yhteistyötä vain rauhan aikana? Ratkaisusta maksetaan kallis hinta, jos kuitenkin kriisin hetkellä jäämme yksin. Kuinka paljon olet valmis maksamaan turvallisuudesta? Voimme pohtia tätä kysymystä esimerkiksi omaisuutemme vakuutuksiin vertailemalla.

Tällä hetkellä on tärkeää, että koko palveluskelpoinen ikäluokka koulutetaan ja sijoitetaan sodan ajan joukkoihin. Suomalaiset nuoret pojat ja vapaaehtoisina palvelukseen hakeutuvat tOLYMPUS DIGITAL CAMERAytöt ovat  motivoituneita ja hyvää ainesta puolustustehtävissä. Näistä muodostuu reservi sodan ajan tehtäviin.

Suomen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle. Lisäksi tietysti torjua maahamme kohdistuvat hyökkäykset. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta huolimatta myös todellisen sotilaallisen voimankäytön mahdollisuuteen on varauduttava. Meillä on iso naapuri, joka näyttää kunnioittavan sotilaallista voimaa. Natossa on voimaa, mutta kysymys on niin iso, että siitä voisi järjestää kansanäänestyksen?

Pidän tärkeänä, että puolustusvoimiemme materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamistarpeet huomioidaan ja maksamme ennaltaehkäisevästä turvallisuudestamme tulevaisuudessakin. Tämän jälkeen on talouskeskustelujen aika.

Pahoinvointivaltio?

Suomea on pidetty hyvinvointivaltiona. Ne vähän parempituloiset suomalaiset, joilla on ollut mahdollisuuksia kiertää maailmaa, voivat todeta Suomessa asioiden olevan aika lailla hyvin. Meillä on harvemmin maanjäristyksiä, tulvia, kuivuuden tuomia ilmiöitä. Meidän sodista on aikaa, terrorismiä ei paljon ole, rikoksista rangaistaan, naisillakin on valtaa, perheillä on turvaverkkoja, meillä on terveydenhuolto, lapset saavat käydä koulua.

Voi sanoa Sakarjan ennustuksen toteutuneen, Herran Henki on vaikuttanut pohjoisessa maassa. (Sak. 6:8)

Isot kauppaketjut ovat halpuuttaneet hintoja. Niin kauan kuin leipäjonoissa riittää ihmisiä, leivän hinta on liikaa. Meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole voineet mitään köyhyydelleen. Työttömäksi voi joutua kuka tahansa. Yrittäjänä voit vajota nollatason alapuolelle. Sairaus voi viedä syvälle masennukseen. Yksinhuoltajat laskevat kolikoiden riittämistä.

Voiko sanoa yhteiskunnan voivan niin hyvin, kuin sen huono-osaisin kansalainen voi?
Onko kärsimyksellä jotain tekemistä hyvinvointivaltiossa? Kuinka voi ymmärtää kärsimystä, jos ei ole sitä kokenut?

”Köyhä on rikkaan vallassa, velallisesta tulee velkojan orja” (Sananl. 22:7)

Kuka kuuntelee köyhää?

Onko lasten hyväksikäytöt Päijät-Hämeessä lisääntyneet räjähdysmäisesti?

Päivän Etelä-Suomen Sanomat pysäytti järkyttävällä rikostilastojulkaisullaan. Hämeen poliisin tilastojen mukaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtui Päijät-Hämeessä vuonna 2014 lähes 89% enemmän kuin vuonna 2013. Toissavuonna tapauksia kirjattiin 38, kun viime vuonna 72 kpl. Koko maan tilastot näyttävät hyväksikäytön vähenemistä n 14% verran.

Voimme vain toivoa, että kyse on Päijät-Hämeen muuta maata paremmasta ilmoittelusta asian tiimoilta. Näin arvelee apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen Hämeen poliisista. Tällöin turvallisten perheiden Päijät-Häme projektin (2009-2011) voidaan arvella tuottaneen tulosta. Projektin turvallisuussuunnitelma sisälsi eräänä toimenpide-esityksenä kohdan, jossa perhe- ja lähisuhdeväkivallan tilastoituminen eri toimijoiden työrutiineissa tulee järjestää, sekä perheväkivaltaa ehkäisevän toiminnan seurannan ja arvioinnin koordinointi tulee järjestää. Perhe-elämän turvallisuus koskettaa kaikkia ja on siten kaikkien asia. Projekti käynnistyi Lahden ensi- ja turvakodin perheväkivalta- ja kriisityössä kertyneistä kokemuksista.

Projektin seminaarisarjasta on tehty julkaisu
Projektin loppuraportti.
Projekti käsitti myös jatkoprojektin (2012-2013), jonka tavoitteina oli työkalujen kehittäminen, turvallisuuskumppanuus, sekä kansalaistoiminta ja vaikuttaminen.

Jos Päijät-Hämeessä on aktivoiduttu muuta maata parempaan ilmoitteluun, sen myönteiset seuraukset näkyvät tällä alueella sukupolven ja parin päästä. Jokaisen lapsen hyväksikäytön seurausten korjaamisyritykset ovat myös taloudellisesti raskaita. Ennaltaehkäisevä huomiointi on aina merkittävästi viisaampaa.

Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta!

Suomen talouden kulmakiveksi pienyrittäjät

Suomessa on alle kymmenen hengen yrityksiä noin 265 000. Työttömiä lähes 320 000. Jokaisen yrityksen palkatessa yhden työttömän, ongelma olisi suurelta osin poissa.

Miten päättäjät voisivat olla yhteiselle tavoitteelle avuksi?

Mikroyrityksille jokaisen työntekijän palkkaaminen on suurempi riski kuin isoille yrityksille. Henkilösivukulut ovat iso osa tätä riskiä. Kun yritys palkkaa ensimmäisen työntekijän, henkilösivukulut saisivat olla 0€ rekrytoinnin kohdistuessa työttömään. Kun yritys palkkaa toisen työntekijän, henkilösivukulut voisivat olla esimerkiksi puolet. Ajatusta voisi soveltaa myös mikroyrityksiin, joissa on jo työntekijöitä. Tiettynä korkean työttömyyden aikakautena yrityksen palkatessa työttömän, yritys saa esimerkiksi viideksi vuodeksi vapauden henkilösivukuluista. Henkilösivukulujen menetys valtiolta kompensoituisi työttöyyskorvauksella.