Suomen talouden kulmakiveksi pienyrittäjät

Suomessa on alle kymmenen hengen yrityksiä noin 265 000. Työttömiä lähes 320 000. Jokaisen yrityksen palkatessa yhden työttömän, ongelma olisi suurelta osin poissa.

Miten päättäjät voisivat olla yhteiselle tavoitteelle avuksi?

Mikroyrityksille jokaisen työntekijän palkkaaminen on suurempi riski kuin isoille yrityksille. Henkilösivukulut ovat iso osa tätä riskiä. Kun yritys palkkaa ensimmäisen työntekijän, henkilösivukulut saisivat olla 0€ rekrytoinnin kohdistuessa työttömään. Kun yritys palkkaa toisen työntekijän, henkilösivukulut voisivat olla esimerkiksi puolet. Ajatusta voisi soveltaa myös mikroyrityksiin, joissa on jo työntekijöitä. Tiettynä korkean työttömyyden aikakautena yrityksen palkatessa työttömän, yritys saa esimerkiksi viideksi vuodeksi vapauden henkilösivukuluista. Henkilösivukulujen menetys valtiolta kompensoituisi työttöyyskorvauksella.

Advertisement